top of page

Núgildandi lög hjá Framför

Lög Framfarar – félag karlmanna með krabbamein í blöðruhálskirtli og aðstandenda
 

1.gr. Nafn félagsins og lögheimili
Félagið heitir  Framför - félag karlmanna sem greinst hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein og  aðstandenda. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagið er aðildarfélag Krabbameinsfélags Íslands.

2.gr. Tilgangur félagsins og markmið
Markmið félagsins er að styðja við karlmenn sem greinst hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein (BHKK), og aðstandendur þeirra og vinna að auknum upplýsingum og bættri þjónustu.

Markmið félagsins er einnig að efla rannsóknir á krabbameini í blöðruhálskirtli, styðja í hvívetna baráttuna gegn því og efla heilsu þeirra sem fá greiningu.

3.gr. Félagsaðild og –gjöld
Félagi getur hver sá einstaklingur verið sem aðhyllist tilgang félagsins og greiðir árlegt félagsgjald. Félög eða stofnanir geta verið styrktarmeðlimir gegn árlegu gjaldi. Árgjald skal ákveðið á aðalfundi.

4.gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Skal hann boðaður með að minnst tveggja vikna  fyrirvara. Tilkynna skal dagskrá í fundarboði. Boða skal hann með minnst tveggja vikna fyrirvara á vefsíðu félagsins og með tölvupósti. Fundurinn er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Þeir sem hafa greitt ársgjald hafa kosningarétt á aðalfundi.

Á aðalfundi skulu jafnan tekin fyrir þessi mál:
 

 • Skýrsla félagsstjórnar fyrir síðastliðið starfsár.

 • Endurskoðaðir reikningar fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.

 • Kosing stjórnar  (sbr. 6. gr.)

 • Kosnir tveir skoðendur reikninga til eins árs, og einn til vara.

 • Kosnir fulltrúar á aðalfund Krabbameinsfélags Íslands.

 • Lagabreytingar

 • Ákvörðun félagsgjalds

 • Starfsáætlun fyrir komandi starfsár lögð fram

 • Fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár lögð fram

 • Önnur mál

 

5. gr. Rekstur og fundir

Grunnur að starfsemi félagsins eru þrír stuðningshópar.

 

 1. Frískir menn – menn sem hafa greinst með BHKK, hafa ekki farið í meðferð og eru í Virku eftirliti.

 2. Góðir hálsar – menn sem hafa greinst með BHKK og hafa farið í meðferð.

 3. Aðstandendur – einstaklingar tengdir BHKK greindum mönnum sem vilja veita stuðning.

 

Stjórn félagsins getur ráðið starfsmann til að sjá um rekstur á skrifstofu fyrir félagið. Starfsmaðurinn ber ábyrgð á rekstri skrifstofunnar gagnvart stjórn. Stjórn hefur eftirlit með starfsemi félagsins og tryggir að hún sé í samræmi við lög félagsins, fjárhagsáætlun og markmið.

Halda skal sameiginlega fræðslufundi stuðningshópanna fjórum sinnum á vetri hið minnsta. Einstakir stuðningshópar geta hist þess á milli að eigin frumkvæði.

6.gr. Stjórn
Stjórn fer með málefni félagsins á milli funda. Stjórnin er skipuð sex stjórnarmönnum, formanni, gjaldkera, fulltrúum stuðningshópanna þriggja og meðstjórnanda.

Formaður og gjaldkeri sem jafnframt er varaformaður eru kjörnir til tveggja ára í senn hvor á sínu ári svo aldrei verði báðir nýir í stjórn. Meðstjórnandi er kosinn til tveggja ára. Fulltrúar stuðningshópanna þriggja, Frískra manna, Góðra hálsa og Aðstandendahóps eru formenn hvers hóps kjörnir af sínum félögum.  Í hverjum stuðningshópi skal kosinn einn formaður og annar til vara. Formaður eða annar fulltrúi sem hópurinn tilnefnir gengur sjálfkrafa inn í stjórn Framfarar.

Stjórnin skipar nefndir til starfa fyrir félagsins eins og þurfa þykir.

Stjórnarfundi skal halda eigi sjaldnar en sex sinnum á ári. Skylt er að boða stjórnarfund ef tveir stjórnarmenn óska þess. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef minnst þrír stjórnarmenn eða varmenn þeirra sækja fundinn.

7.gr. Starfstímabil
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

8.gr. Fjármögnun


Fjármögnun félagsins fer fram með:
 

 1. Innheimtu félagsgjalda.

 2. Frjálsum framlögum frá einstaklingum, fyrirtækjum og góðgerðarfélögum.

 3. Styrkjum sem félagið sækir um t.d. í styrktarsjóði, til hins opinbera o.s.frv.

 4. Sölu á varningi, t.d. minningarkorta.

 5. Öðrum fjáröflunum sem aðalfundur eða starfsmenn kunna að koma með hugmyndir um.

9.gr. Fjármál
Félagið skal ætið rekið á ábyrgan hátt og ekki skal stofna til verkefna eða skuldbindinga án ítarlegrar fjárhagsáætlunar þar sem gerð er grein fyrir því hvernig félagið ætlar að standa undir verkefninu og tilheyrandi skuldbindingum. Rekstrarafgangi eða hagnaði af starfsemi félagsins skal ætíð skila áfram til næsta rekstrarárs og hafi félagið tök á, skal stofna til varasjóðs sem ætlað er að:

 • Mæta hugsanlegum samdrætti í tekjum

 • Vera tryggingarsjóður vegna áfalla sem félagið kann að verða fyrir

 • Að fjármagna viðamikil verkefni sem aðalfundur kann að ákveða

 

Fé er lagt í varasjóð í samræmi við tillögur stjórnar í fjárhagsáætlun og samþykktir aðalfundar. Rástöfun úr varasjóð er aðeins heimil með samþykki aðalfundar. Varasjóður skal varðveittur í banka og/eða hjá löggiltu verðbréfafyrirtæki með öryggi frekar en háa ávöxtun að markmiði.

 

10.gr. Lagabreytingar
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Til þess þarf tvo þriðju greiddra atkvæða. Skal þess getið í fundarboði ef tillögur til lagabreytinga verða lagðar fram á fundinum.

11.gr. Félagsslit
Til þess að leggja félagið niður þarf samþykki þriggja fjórðu fundarmanna á aðalfundi, enda hafi áform um félagsslit verið getið sérstaklega í fundarboði. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess renna til Krabbameinsfélags Íslands eða til annarra verkefna en þá með samþykki Krabbameinsfélags Ísland.

Samþykkt á aðalfundi  17. október 2020  

bottom of page